Daans kampeer service, kampeergemak voor iedereen
 

 

Privacy en uw persoonsgegevens

DAANS BE SERVICE.

DAANS BE SERVICE, gevestigd in Nieuwkoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@daansbeservice.eu
www.daansbeservice.eu 

Verdistraat 15 te Nieuwkoop ( geen bezoek adres )

Tel: 0172574976


Persoonsgegevens die wij verwerken:
DAANS BE SERVICE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via telefoon, app, mail of via deze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,    in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daansbeservice.eu, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
DAANS BE SERVICE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- DAANS BE SERVICE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en  het        aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- DAANS BE SERVICE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens   die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming:
DAANS BE SERVICE neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DAANS BE SERVICE) tussen zit. DAANS BE SERVICE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- McAfee@ Total Protection voor het veilig versturen en ontvangen van mail binnen ons systeem.

- DigiCert Inc SSL Certificate

Versleutelde verbinding via TLS 1.2 sleutels.

De pagina's die u kijkt is versleuteld voordat deze over het internet wordt verzonden.

Versleuteling maakt het moeilijk voor onbevoegden personen om gegevens te bekijken die tussen computers worden uitgewisseld. Het is daarom onwaarschijnlijk dat iemand uw informatie heeft gelezen terwijl hij over het netwerk werd verzonden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

DAANS BE SERVICE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van onze diensten:
- Persoonsgegevens  > 5 jaar > Wettelijk verplicht door de belastingdienst door middel van factuur, met uitzondering van mail app en telefoon contact.
- Adres                       > 5 jaar > Wettelijk verplicht door de belastingdienst door middel van factuur,met uitzondering van mail, whatsapp en telefoon contact.

- Telefoongegevens > 3 jaar > Na de laatste afgenomen dienst.

- Mail whatsapp > 3 jaar > na de laatste afgenomen dienst.

 

Indien er geen diensten worden afgenomen:

- Persoonsgegevens > 3 jaar > ter controle van eerdere aanvragen of diensten

- Adres > 3 jaar > ter controle van eerdere aanvragen of diensten.

- Mail whatsapp > 3 jaar > ter controle van eerdere aanvragen of diensten.

- Telefoongegevens > 3 jaar > ter controle van aanvragen of afgenomen diensten.
Delen van persoonsgegevens met derden:
DAANS BE SERVICE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
DAANS BE SERVICE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DAANS BE SERVICE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@daansbeservice.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DAANS BE SERVICE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen:
DAANS BE SERVICE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@daansbeservice.eu